Tarieven & Zorgverzekeraars

In 2020 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (dit is sinds 2014 de nieuwe naam voor Eerstelijns Psychologische Hulp).

De ziektekostenverzekeraar vraagt een verwijzing van een  huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist waarin het vermoeden staat van een stoornis volgens DSM 5 (dit is een classificatie-systeem met internationale afspraken over de criteria die van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten). Als de klachten niet voldoen aan een stoornis vlgs. deze DSM 5 classificatie, zult u doorgaans worden verwezen naar de praktijkondersteuner voor GGZ in de huisartsenpraktijk (POH-GGZ).

De vergoeding valt onder het wettelijk verplicht eigen risico, dit bedraagt in 2020: € 385,-. De door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven voor 2020 kunt u hier terugvinden. De tarieven in 2021 vindt u via deze link

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product:

  • Kort
  • Middel
  • Intensief of
  • Chronisch
Ieder met een bijbehorende behandelduur (variërend van plm. 5 t/m 11 consulten) Hoeveel behandelingen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten. Een aantal verzekeraars heeft in hun contracten beperkingen opgelegd t.a.v. het aantal clienten dat mag worden behandeld in de producten "Middel" en "Intensief". Sinds 2014 wordt er onderscheid gemaakt tussen:
  • Verzekerde zorg

    (DSM-stoornis)
  • Onverzekerde zorg

    (bijv. aanpassingsstoornis, relatieproblematiek, werkgerelateerde problematiek.)

Het kan ook voorkomen dat een deel van de therapie voor uw eigen rekening komt. U kunt uiteraard ook in behandeling komen als uw zorgverzekering de kosten niet (meer) vergoedt. Dan is het zgn. OVP-tarief (OnVerzekerd Produkt) van toepassing. Dit door de overheid vastgesteld tarief bedraagt per 1/1/2020, €110,27 per consult.

Betaling

Met de meeste ziektekostenverzekeraars heb ik een contract afgesloten. De afhandeling van de betaling gebeurt dan rechtstreeks tussen uw zorgverzekeraar en mijzelf, zonder uw tussenkomst. Houdt u er rekening mee dat elke zorgverzekeraar ook een verplicht eigen risico hanteert. In 2020 is het wettelijk verplicht eigen risico € 385,= per jaar. Ik kan pas na afloop van de gehele behandeling een declaratie indienen bij de zorgverzekeraar. Voor die tijd merkt u nog niets van uw eigen risico.

Sedert 1 januari 2020 zijn wij verplicht het omzetplafond, per product (Kort, Middel, Intensief, Chronisch) dat aan de praktijk is opgelegd door de zorgverzekeraar, te vermelden.                                    

De Psychologiepraktijk heeft geen omzetplafond voor deze producten.  

Afzeggen

Als u onverhoopt een afspraak moet afzeggen, wordt deze wel aan u gedeclareerd als dit binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is gebeurd. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Raadpleeg uw eigen ziektekostenverzekeraar!

Drs Mathilde Distelbrink

Voor vragen, van welke aard ook, kunt u telefonisch of via email uiteraard altijd contact met mij zoeken.