Praktijkinformatie en Regelingen

 • Crisissituatie

  In geval van een crisissituatie buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de ( dienstdoende) huisarts. Deze bekijkt dan met u of de crisisdienst van de GGZ wordt ingeschakeld.
 • Waarneming

  Bij langere afwezigheid en vakantie kunt u terecht bij een van de volgende collega's die zo nodig waarnemen:


          GZ-psycholoog Hanneke Hupkens, praktijk voor GB-GGZ tel 036-5402313

  of
          GZ-psycholoog Babet Jansen, werkzaam in praktijk voor GB-GGZ bij Mind at Work tel 036-5469570.

  In spoedeisende gevallen tijdens mijn afwezigheid, kunt u contact opnemen met uw (huis)arts of diens waarnemer.
 • Wachttijd

  De Wachttijden staan in de rubriek Aanmelden vermeld, deze wordt maandelijks aangepast.

 • Visitatie

  De psychologiepraktijk is in het bezit van een geldig Certificaat kwaliteitsvisitatie van het N.I.P (Nederlands Instituut van Psychologen) afgegeven op 28-11-2016 (geldigheidsduur 5 jaar).

 • Kwaliteitsstatuut

  De psychologiepraktijk heeft een goed gekeurd kwaliteitsstatuut, dat 1-1-2017 gedeponeerd is bij het Zorginstituut Nederland ( ZiNL). U kunt het kwaliteitsstatuut op verzoek inzien in de praktijk.
 • Privacy Verklaring

  De volledige tekst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking is onderaan deze pagina geplaatst onder het item Privacy Verklaring.  

 • Klachtenprocedure

  De procedure is onderaan elke pagina aangegeven in het item Klachtenprocedure.

 • Praktijkfolder

  Hier treft u binnenkort de geactualiseerde praktijkfolder aan. 

Drs Mathilde Distelbrink

Voor vragen, van welke aard ook, kunt u telefonisch of via email uiteraard altijd contact met mij zoeken.