Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw psycholoog, probeert u dit eerst zelf bespreekbaar te maken met de psycholoog; Indien dit niet lukt, kunt u een klacht indienen. Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een van de NIP-registers moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog.

Welke klachten komen niet in aanmerking?

  • Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer.
  • Claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog.
  • Verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport.
  • Klachten over gebeurtenissen die naar het oordeel van de Colleges te lang geleden hebben plaatsgevonden.

Bent u ontevreden over ons?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen. Het kan zijn dat u - ondanks een gesprek - ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden

Nadat u eerst getracht heeft met de behandelaar in gesprek te gaan over uw klacht en dit gesprek niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid kunt u uw klacht op de volgende wijze indienen.

Dat gaat via de site www.klachtencompany.nl vervolgens mailt u naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of u stuurt een brief naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft. Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris: 088 - 23 41 601 of mobiel: 06 - 49 66 53 50.

Stap 2: gesprek

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn. Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden. Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten. Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven.

U kunt ook navraag doen bij de Patiëntenfederatie Nederland Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 297 0303 Of: Landelijk Meldpunt Zorg: Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl

Drs Mathilde Distelbrink

Voor vragen, van welke aard ook, kunt u telefonisch of via email uiteraard altijd contact met mij zoeken.