Behandelingen

Afhankelijk van de problematiek vindt behandeling plaats met behulp van:
  • Cognitieve Therapie (CT)
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) → Meer informatie
  • Rationeel Emotieve Therapie (RET)
  • Oplossingsgerichte Therapie
  • Ontspanningstechnieken en oefeningen uit de Gestalttherapie

In de meeste gevallen betreft het een combinatie van behandelvormen. Het kan zijn dat behandeling mede door middel van e-health programma's plaatsvindt.

Voorafgaande aan de behandeling en na afloop ervan ontvangt u een vragenlijst (ROM), een vereiste van de zorgverzekeraars. Hiermee kan snel zichtbaar worden of de behandeling effect heeft gehad.

De persoonlijke problematiek en klachten waarmee u terecht kunt zijn divers;

Hierbij kunt u denken aan angst- en spanningsklachten, of klachten die het gevolg zijn van nare of traumatische ervaringen. Dit kan zich uiten in slaapproblemen, snel boos of geagiteerd zijn.
Ook met lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden, evenals met somberheid en depressieve klachten, kunt u bij de praktijk terecht.

Drs Mathilde Distelbrink

Voor vragen, van welke aard ook, kunt u telefonisch of via email uiteraard altijd contact met mij zoeken.