Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden. Als u de voicemail treft, wordt u teruggebeld en wordt er (voorlopig) een eerste screening gedaan om te kijken of u aan het juiste adres bent met uw klachten. Daarna vindt een eerste afspraak plaats (de intake) op de praktijk, waarin uw vragen of klacht in kaart worden gebracht en een behandelvoorstel wordt gedaan. Te ernstige of chronische (al dan niet psychiatrische) klachten, verwijs ik - in overleg met u en uw huisarts - meestal door naar de specialistische GGZ.


Helaas is aanmelding op dit moment niet mogelijk vanwege een aanmeldstop. Dit omdat de wachtlijst te omvangrijk is geworden. Iedere maand wordt de informatie over de wachttijd vernieuwd. 
U kunt altijd contact opnemen met uw huisarts of met uw zorgverzekeraar voor wachtlijst bemiddeling zodat u sneller elders geholpen wordt.   

De Behandelingwachttijd na intake tot het eerste consult is : 2 weken

Laatste update: 6 januari 2020

U kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijst bemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (De Treeknormen)

Eerdere hulp en behandeling

Indien u elders al (psychologische) hulp heeft gehad, dan is het fijn als u eventuele verslagen meeneemt of opvraagt bij uw vorige behandelaar. Er is een mogelijkheid voor afspraken in de avonduren.

S.V.P. meenemen naar de eerste afspraak:

  • De verwijsbrief van uw (huis)arts.
  • Uw BSN nummer (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
  • Het verzekeringspasje van uw ziektekostenverzekeraar.
De ziektekostenverzekeraar vraagt ons deze gegevens te checken.

Drs Mathilde Distelbrink

Voor vragen, van welke aard ook, kunt u telefonisch of via email uiteraard altijd contact met mij zoeken.