Brug met Poort

 

Mathilde Distelbrink

 GZ-psycholoog B.I.G

 
Praktijk voor Psychologische Hulp en Therapie
Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

Kwaliteitseisen

 

  •  BIG registratie, geldig t/m 27 sept. 2021             BIG logo
  • Kwaliteitsvisitatie NIP, geldig t/m 28-11-2021         NIP vignet Kwaliteisvisitatie
  • Kwaliteitsstatuut. 

Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben.

Per 01-01-2017 is het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut van "Psychologie Praktijk Mathilde Distelbrink" gedeponeerd bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL).

In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Vanzelfsprekend voldoe ik hier aan.

Alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe ik mijn werk georganiseerd heb kunt u vinden in het GGZ kwaliteitsstatuut dat op afspraak in te zien is op de praktijk.